PRIČA O ČOVJEKU KOJI JE KIHNUO

Abdullah ibnul- Mubarek je bio pobožni učenjak i vrsni poznavalac Kur’ana i sunneta. Njegovim predavanjima prisustvovali su mnogi ljudi kako bi naučili nešto od njegovog ogromnog znanja. Jednog dana je išao putem sa nekim čovjekom, pa je taj čovjek kihnuo ali nije zahvalio Allahu (nije rekao elhamdulillah).

Ibnul- Mubarek ga namjerno pogleda kako bi ga upozorio da je izgovaranje” elhamdulillah”, nakon što se kihne, sunnet kojeg treba praktikovati svaki musliman. Međutim, čovjek nije shvatio njegov pogled. lbnul- Mubarek je želio da čovjek izvrši ovaj sunnet, ali da ga ne dovede u nezgodnu situaciju, pa ga je upitao: “Šta kaže onaj koji kihne?” Čovjek odgovori : “Eihamdulillah!” Na to mu Ibnul- Mubarek odvrati : “Jerhamukellah !” (Allah ti se smilovao!)