ŠERIJATSKO VJENČANJE

Kaže Allah dž.š.,  u Kur`anu: “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izmedju vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Rum, 21)

Muhammed s.a.w.s.,  je rekao: “Ko od vas ima uslova da udovolji bračnim obavezama nek se oženi, jer je ženidba najbolje sredstvo da čovjek obori svoj pogled i najsigurniji put za očuvanje od bluda.” (Buhari i Muslim)

ZNAČAJ I MJESTO BRAKA U ISLAMU

“Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite mladiće i djevojke svoje (makar bili robovi i ropkinje), ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Nur,32)

Brak je najznačajniji, najzanimljiviji i nezaboravan dogadjaj u našem životu, ne samo za nas nego i za naše roditelje, porodicu, prijatelje i zajednicu muslimana. Brak je važna odluka i čin u vremenu kada sve manji broj mladih sklapa brak, jer je nemoral dostigao takav stepen u kojem mnogi nemaju svijest i savjest za bračnom zajednicom ili im ona postaje opterećenje. Kao sto svaka kuća počiva na temeljima, tako i islamski brak počiva na Imanu, moralu, ljubavi i rahmetu.

U Islamu, iznutra, brak je odziv na Allahov poziv, izvršavanje farza i slijeđenje Poslanikovog a.s., Sunneta, a izvana to je ugovor kojim se definiraju prava i obaveze bračnih drugova. Brak je tvrđava kojom se štite bračni i porodični interesi, Allahovi  propisi i islamska tradicija. Brak je izvor porodice, a porodica osnova i temelj valjanog društva, džemata i zajednice muslimana.

SVRHA I SMISAO BRAKA

– Izvršavanje Allahove dž.š.,  naredbe i imperativa o braku,

– Slijeđenje puta Allahovih dž.š.,  vjerovjesnika alejhimusselam

– Osiguranje zakonitog, na vjeri utemeljenog i moralno neupitnog poroda i udovoljavanju najvećih strasti na halal (dozvoljen) način,

– Osiguranje zakonskih nasljednika,

– Da se osigura uvećanje i produžetak ljudske vrste,

– Da se pomoću braka supružnici jedno uz drugo smire,

– Da se pomoću braka iskorijeni i uništi prostitucija i blud,

– Da se u braku djeca vjeri poduče i moralno-etički odgoje,

– Da se u potpunosti osigura moralni život svakog čovjeka,

– Da se osigura izdržavanje (opskrba-rizk) žene i djece.

 ŠTA MLADENCI TREBAJU URADITI PRIJE ŠERIJATSKOG VJENČANJA?

– Zatražiti dozvolu i blagoslov svojih roditelja za sklapanje braka,

– Kontaktirati Imama i džemat u mjestu u kojem žive, a radi prijave sklapanja šerijatskog braka,

– Prijaviti svjedoke, dva muškarca ili jednog muškarca i dvije žene,

– Dogovoriti mehri-muedždžel, koji treba biti skroman i podnošljiv

– Učlaniti se u džemat i islamsku zajednicu

– Podići “Marriage licence” iz općine (County)

– Sastati se sa Imamom i dogovoriti detalje o šerijatskom vjenčanju,

– Ozvaničiti brak obavljanjem svečanog čina i ceremonije šerijatskog vjenčanja.

ŠTA JE POTREBNO PRI SAMOM ČINU ŠERIJATSKOG VJENČANJA?

 • Mladenci i ostali prisutni trebaju biti islamski obučeni i po mogućnosti sa Abdestom
 • Da mladenci pojedinačno sa Imamom ponove Kelime-i-Šehadet: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH, WE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN`ABDUHU WE RESULUHU – Ja vjerujem i svjedočim da nema drugog boga osim Allaha dž.š., , i ja vjerujem i svjedočim da je Muhammed a.s., Allahov rob i Poslanik
 • Da muškarci čestitaju sklopljeni brak mladoženji, a žene mladoj riječima: ALLAH MUBAREK OLSUN, a da mladenci odgovore sa: ALLAH RAZI OLSUN,
 • Da mlada primi Kur`an, koji se dobiva kao hedija, i da sa njim udje u svoj novi dom s bereketom koji on nosi,
 • Svadbeno veselje u kući ili nekom drugom mjestu treba prirediti bez alkohola i drugih neislamskih običaja i tradicije,
 • Slikanje i snimanje u džamiji je dozvoljeno.

PROTOKOL ŠERIJATSKOG VJENČANJA

 1. Učenje Kur`ana
 2. Provjera podataka na “marriage licence”, identitetu mladenaca, prisustvu šahida (svjedoka), nepostojanju prepreka za sklapanje braka (krvno srodstvo, srodstvo po mlijeku i tazbinstvu, `iddet…)
 3. Utvrđivanje mehra,
 4. Glasno iskazivanje idžaba – ponude braka od strane mladoženje,
 5. Glasno izricanje kabula – prihvatanja te ponude od strane mlade,
 6. Ozvaničavanje braka potpisima mladenaca, šahida (svjedoka) i Imama uz učenje Tekbira i Salavata,
 7. Proglašenje sklopljenog braka po šerijatskim propisima
 8. Dova za hajirli brak, čestit porod, dug život i obilnu nafaku,
 9. Čestitanje mladencima pri čemu se vodi računa da muškarci čestitaju mladoženji, a žene mladoj, može i obrnuto ali bez rukovanja i ljubljenja, što je neislamska praksa koju ne bismo trebali vidjeti na ovim vjenčanjima.

ZAKLJUČAK

Mladenci su nakon sklopljenog braka halal (dozvoljeni) jedno drugom, na način koji je po Islamu dozvoljen: “Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. ” (Bekara, 222)

Moralno življenje prije braka i u samom braku je stroga dužnost i obaveza o čemu supružnici moraju voditi računa. Sklapanjem šerijatskog braka dajemo zavjet Allahu dž.š., da ćemo Ga se sjećati i da ćemo Mu zahvaljivati u radosti i zadovoljstvu, koje je On uspostavio među supružnicima, kao i u eventualnim problemima kroz koje budemo prolazili. Budimo čvrsto uvjereni da nikada nećemo biti zaboravljeni i ostavljeni sve dok živimo u pokornosti dragom Allahu dž.š. To je napose važno i zbog djece koja su najljepši bračni dar, najdraže i najljepše što nam Uzvišeni Allah dž.š., daruje, a čija budućnost ovisi o našem bračnom životu. Šerijatski brak mladence obavezuje na poštivanje roditelja, rodbine i prijatelja, te uzajamno porodično prijateljstvo i poštivanje.