Skupina mladića i čovjek iz kabura

Putovala skupina Israelićana i tako putujući naiđu na mezarluke. Jedan od njih reče : – Hajde da klanjamo pa da Uzvišenom Allahu uputimo dovu, pa da nam On izvede nekog od ovih mrtvih, kako bi nas taj izvjestio o smrti; kakva je i kako je on svoj u smrt doživio. Oni klanjaše, uputiše Allahu dovu, a u tom momentu se iz jednog kabura pojavi glava čovjeka koji reče: – O ljudi! Šta želite vi od mene? Tako mi Allaha, ja sam umro prije devedeset godina a i sada osjećam gorčinu i strahotu smrti, baš kao da mi tek sada nastupa ! Nego, dete vi zamolite Allaha da me vrati u ovaj moj kabur kao što sam i bio. Prije nego tog čovjeka nestade, ljudi koji su ga začuđeno posmatrali primijetiše na njegovu čelu tragove sedžde koju je činio Allahu dok je bio na ovom svijetu.